Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

 

 

Z związku z epidemią COVID19 informuje, że na podstawie § 1 pkt 7 i8 Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 r. o nr 60/2020 Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich ( pełny tekst na stronie internetowej Sądu. ): 1) informuje osoby biorące udział w posiedzeniu lub rozprawie: – o konieczności zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Sądu w zakresie obowiązującej organizacji pracy Sądu oraz o rozprawach / posiedzeniach które się odbędą; – o możliwości wejścia do budynku Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia rozprawy; – o zakazie trzymania w rękach / odkładania na ławach / posługiwania się , telefonem komórkowym na terenie Sądu / sali rozpraw / posiedzenia; – o obowiązku zasłaniania na terenie budynku Sądu ust i nosa przy pomocy części garderoby / maseczki / przyłbicy, odpowiedniej do tego części garderoby (osoby niezasłaniające ust i nosa nie będą wpuszczane), z obowiązku tego zwolnione są osoby wskazane w określonych przepisach prawa; – o obowiązku zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku Sądu oraz ponownie przed wejściem na salę rozpraw; – o obowiązku zachowywania stosownych odległości określonych przepisami prawa bd innych osób podczas poruszania się po budynku Sądu jak i na sali rozpraw; – o niezwłocznym opuszczeniu budynku Sądu po zakończonej rozprawie, chyba że osoba opuszczająca salę rozpraw / posiedzenia musi udać się do odpowiedniej komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę interesantów zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z obsługą komórek organizacyjnych; 2) zobowiązuje strony (uczestników postępowania), pełnomocników, obrońców, prokuratorów, biegłych, tłumaczy i świadków do nadsyłania drogą pocztową pism (wniosków) nie później niż na 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem’ rozprawy (posiedzenia); 3) zaleca w/w uczestnikom postępowań do wskazywania danych kontaktowych.

 

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmię uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.