Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Dariusz Graca na podstawie art. 986 (4)  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 02.02.2022r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa dla lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Katarzyny Pintera przy  Budryka 6/122, 41-106 Siemianowice Śląskie, dla którego  Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich (adres: ul. Boh. Westerplatte 22, 41-103 Siemianowice Śląskie) prowadzi zbiór o oznaczeniu 1. Lokal na dzień oględzin nie był zamieszkały. Dla dłużnika jest ustanowiony kurator do doręczeń. Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w województwie śląskim, powiecie m. Siemianowice Śląskie, gminie m. Siemianowice Śląskie, miejscowości Siemianowice Śląskie, obrębie 0032, Dz. Michałkowice, przy ul. Budryka 6 – lokal nr 122 – brak założonej księgi wieczystej. Dostęp do drogi publicznej od ulicy Budryka. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 122, zlokalizowany jest na V kondygnacji (4 piętrze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, zlokalizowany jest na nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 2528/78. Opis budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Adres budynku Siemianowice Śląskie, ul. Budryka 6. Sposób użytkowania Mieszkalny, wielorodzinny. Rok budowy 1982 r. Technologia budowy Wielkopłytowa – ławy fundamentowe żelbetowe, ściany z żelbetowych płyt prefabrykowanych, stropy z płyt prefabrykowanych żelbetowych – zgodnie z informacjami uzyskanymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich. Kubatura budynku 21 203,80 m3. Pow. użytkowa budynku 4 107,10 m2 Ilość kondygnacji 5 kondygnacji nadziemnych. Podpiwniczenie Jest. Dach Dach o konstrukcji z płyt dachowych prefabrykowanych, kryty papą. Schody i klatka schodowa Schody zewnętrzne – żelbetowe prefabrykowane, pokryte kostką betonową (tzw. „brukową”), wykończone płytkami klinkierowymi elewacyjnymi. Posadzki klatki schodowej wyłożone płytkami lastryko. Dźwig osobowy / towarowy Brak. Elewacja W 2020 roku została przeprowadzona termomodernizacja budynku bez frontowej ściany – zgodnie z informacjami uzyskanymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich. Tynki wewnętrzne Tynk zwykły, powierzchnia boczna klatki schodowej zabezpieczona powłoką malarską olejną – lamperią do wys. ok.1,5 m, pozostała część ściany pomalowana farbą emulsyjną. Stolarka drzwiowa Aluminiowa i drewniana. Stolarka okienna PCV. Instalacje Elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, C.O., c.w.u., odgromowa. Ogrzewanie budynku Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Stan techniczny budynku Dobry. Opis lokalu mieszkalnego Oględziny przedmiotu niniejszego opracowania zostały przeprowadzone w dniu 11-08-2021 r. Adres lokalu: Województwo śląskie, powiat m. Siemianowice Śląskie, gmina m. Siemianowice Śląskie, miejscowość Siemianowice Śląskie, obręb 0032, Dz. Michałkowice, ul. Budryka 6, lokal nr 122. Sposób użytkowania: Mieszkalny. Położenie w budynku (piętro): Lokal mieszkalny położony na V kondygnacji nadziemnej, tj. 4 piętrze Ekspozycja: Jednostronna. Program użytkowy: 1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z WC. Funkcjonalność pomieszczeń: Brak pomieszczeń przechodnich, łazienka z WC Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 30,31 m2 – zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: Brak. Balkon: Brak. Pokój Ściany – tynk zwykły – cementowo-wapienny kryty tapetą na części ze ścian w złym stanie. Podłoga – wykładzina PCV w złym stanie. Stolarka okienna PCV. Drzwi – brak skrzydła drzwiowego. Kuchnia Ściany – tynk zwykły – cementowo-wapienny kryty tapetą w złym stanie. Na suficie styropiany z tworzywa. Podłoga – wykładzina PCV w złym stanie. Stolarka okienna PCV. Drzwi – harmonijkowe w złym stanie. Przedpokój: Ściany – tynk zwykły – cementowo-wapienny kryty tapetą w złym stanie. Podłoga – wykładzina PCV w złym stanie. Drzwi wejściowe starego typu w złym stanie. Łazienka z WC Ściany – tynk zwykły – cementowo-wapienny kryty tapetą w złym stanie. Podłoga – wykładzina PCV w złym stanie. Stolarka okienna – nie występuje. Stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe starego typu. Instalacje: E, W, K, G, c.w.u. (z sieci miejskiej) i C.O. Ogrzewanie: Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Stan techniczny i standard: Pogorszony. Uwagi: Mieszkanie wymaga generalnego remontu zarówno ścian jak i podłóg we wszystkich pomieszczeniach.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 09.02.2022 o godzinie: 11:00.
Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 89 1050 1243 1000 0090 3167 8445 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Dariusz Graca

 

 

Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii.

 

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmię uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.