Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

 

LISTOPAD 2017 

 

Zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21-11-2017 o godz. 13:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Komuny Paryskiej 15/2 stanowiącej własność dłużnika Klecha Gerda41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 15/2posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00014985/9 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:74.541,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 49.694,00 zł.Rękojma wynosi 7.454,10Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii
rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453
z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 9843/12

 

OPERAT- S-ce ul. Komuny Paryskiej 15_2 _Klecha Gerda_ (1)

 

Zawiadamiam na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28-11-2017 o godz 12:00 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Michałkowicka 44/11 stanowiącej własność dłużnika: Ambrożak Małgorzata 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 44/11 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00020460/8 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 107.392,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 80.544,00 zł.
Rękojmia wynosi 10.739,20 zł. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,96 m2. Lokal mieszkalny położony przy ul. Michałkowicka 44/11 , usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 6-kondygnacyjnym ( budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnację podziemną zajęta pod piwnice), położony jest na 2 piętrze ( III kondygnacji ) budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przedmiotowy lokal wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.

 

Ambrożak

 

 

GRUDZIEŃ 2017

( TERMIN PRZENIESIONY Z DNIA 26.10.2017 R NA 07.12.2017 R – ZARZĄDZENIE SĄDU )

Zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-12-2017 o godz. 13.30.. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się: zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26-10-2017 o godz. 13.30.. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się:    D R U G A    L I C Y T A C J Aa)* 1/3 udziału w spółdzielczym własnościowym  prawie do lokalu  ( przypadającego Kawka Dajana w sprawach Km 5155/13, Km 3737/14, Km 13177/15, Km 2835/16, 2585/17)  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00001853/1 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie położonej w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4.  1/3 udziału oszacowana jest na kwotę: 65.847,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 43.898,00 zł. Rękojmia wynosi 6.584,70 zł.b)* 1/3 udziału w spółdzielczym własnościowym  prawie do lokalu ( przypadającego Kawka Oskar w sprawach Km 5155/13, Km 3737/14, Km 13177/15, Km 2677/16, Km 2678/16, Km 2679/16, Km 2681/16, Km 2835/16, 2585/17)  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00001853/1 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie położonej w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4.   1/3 udziału oszacowana jest na kwotę: 65.847,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 43.898,00 zł. Rękojmia wynosi 6.584,70 zł.c)* 1/3 udziału w spółdzielczym własnościowym  prawie do lokalu ( przypadającego Kawka Izabela w sprawach Km 5155/13, Km 3737/14, Km 13177/15, Km 2676/16, Km 2677/16, Km 2678/16, Km 2679/16, Km 2680/16, Km 2681/16, Km 2835/16, Km 3114/16, Km 3165/16, Km 3166/16, Km 3167/16, KM 2585/17 ) posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00001853/1 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie położonej w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4.   1/3 udziału oszacowana jest na kwotę: 65.847,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 43.898,00 zł. Rękojmia wynosi 6.584,70 zł.
UWAGA:  Wszystkie ( 3/3 )  udziały w nieruchomości w sensie funkcjonalnym stanowią spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4 ( Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 73,0m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkuje pomieszczenie gospodarcze (piwnicę), które zgodnie z danymi uzyskanymi przez biegłego z Działu Członkowsko- Mieszkaniowego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nie stanowi pomieszczenia przynależnego do lokalu, a należy do nieruchomości wspólnej), gdzie przedmiotem licytacji są trzy odrębne udziały w nieruchomości. *Udziały będą licytowane w kolejności :  a),  b),  c) tj. wpierw udział Dajany Kawka, następnie Oskara Kawka, a na samym końcu Izabeli Kawka.

Operat szacunkowy – Skrzeka i Wójcika 6b_4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-12-2017 o godz 12:00 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-12-2017 o godz 12:00 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci:spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul.  Bytomska 10/4 stanowiącej własność dłużnika:Zabawa-Falkus Monika41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 10/4 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00009769/1 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104.621,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 78.465,75zł. Rękojma wynosi 10.462,10 zł. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,70 m2. Lokal mieszkalny położony przy ul. Bytomska 10/4, usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 3-kondygnacyjnym ( budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną zajęta pod piwnice), położony jest na 1 piętrze ( II kondygnacji ) budynku mieszkalnego. Przedmiotowy lokal wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii
rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453
z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 2241/17

 

Operat_Bytomska_10_4

 

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.