Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

PAŹDZIERNIK  2017 R

Zawiadamiam na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11-10-2017 o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 2.53 odbędzie się:D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Stawowa 27c/3 stanowiącej własność dłużnika  Kurasz Barbara 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 27C/3 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00009540/0 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:165.930,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 110.620,00 zł. Rękojma wynosi 16.593,00 Przedmiotowy lokal wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Siemion” w Siemianowicach Śląskich. Lokal mieszkalny położony jest na 1 piętrze.  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,01m2 składa się z : 2 pokoje; kuchnia; przedpokój; łazienka połączona z wc. Mieszkanie posiada balkon typu loggia.

OperatKurasz

 

Zawiadamiam  na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11-10-2017 o godz. 12:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 2.53. odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Łukasińskiego 57/1 stanowiącej własność dłużnika  Zieliński Andrzej 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Łukasińskiego 57/1 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00017542/3 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:87.950,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 58.633,33 zł. Rękojmia wynosi 8.795,00. Lokal mieszkalny o numerze 1, usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 36,30 m2.

OperatZieliński

 

Zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-10-2017 o godz 13:00 w sali nr 2.53 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Budryka 8/10 stanowiącej własność dłużnika: Iwon Marek 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Budryka 8/10 posiadający Zbiór Dokumentów w SM Michał. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie została założona księga wieczysta. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60.318,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 45.238,50zł. Rękojma wynosi 6.031,80 zł. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 30,20m2 skłąda się z :1 pokój z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka połączona z WC.

 

Operat szacunkowy – Budryka 8_10

 

 

 

Zawiadamiam,  że w dniu 23-10-2017 o godz 14:00 w sali nr 1.18. Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Sobieskiego 27/6 stanowiącej własność dłużnika: GONIWIECHA ANNA
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. SOBIESKIEGO 27/6 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00016093/3 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 197.884,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 148.413,00zł. Rękojmia wynosi 19.788,40. Lokal mieszkalny położony przy ul. Sobieskiego 27/6, usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym – budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną zajętą pod piwnice. Lokal mieszkalny położony jest na 2 piętrze 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 89,17m2 składa się z: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, kotłownia Jeden pokój jest przechodni. Mieszkanie posiada balkon. Piwnica nie jest pomieszczeniem przynależnym, użytkowana przez właścicieli lokali.

Goniwiecha operat

 

Zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26-10-2017 o godz. 13.30.. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się: zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26-10-2017 o godz. 13.30.. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się:    D R U G A    L I C Y T A C J Aa)* 1/3 udziału w spółdzielczym własnościowym  prawie do lokalu  ( przypadającego Kawka Dajana w sprawach Km 5155/13, Km 3737/14, Km 13177/15, Km 2835/16, 2585/17)  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00001853/1 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie położonej w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4.  1/3 udziału oszacowana jest na kwotę: 65.847,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 43.898,00 zł. Rękojmia wynosi 6.584,70 zł.b)* 1/3 udziału w spółdzielczym własnościowym  prawie do lokalu ( przypadającego Kawka Oskar w sprawach Km 5155/13, Km 3737/14, Km 13177/15, Km 2677/16, Km 2678/16, Km 2679/16, Km 2681/16, Km 2835/16, 2585/17)  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00001853/1 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie położonej w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4.   1/3 udziału oszacowana jest na kwotę: 65.847,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 43.898,00 zł. Rękojmia wynosi 6.584,70 zł.c)* 1/3 udziału w spółdzielczym własnościowym  prawie do lokalu ( przypadającego Kawka Izabela w sprawach Km 5155/13, Km 3737/14, Km 13177/15, Km 2676/16, Km 2677/16, Km 2678/16, Km 2679/16, Km 2680/16, Km 2681/16, Km 2835/16, Km 3114/16, Km 3165/16, Km 3166/16, Km 3167/16, KM 2585/17 ) posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00001853/1 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie położonej w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4.   1/3 udziału oszacowana jest na kwotę: 65.847,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 43.898,00 zł. Rękojmia wynosi 6.584,70 zł.
UWAGA:  Wszystkie ( 3/3 )  udziały w nieruchomości w sensie funkcjonalnym stanowią spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Siemianowice Śląskie przy pl. Skrzeka i Wójcika 6b/4 ( Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 73,0m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkuje pomieszczenie gospodarcze (piwnicę), które zgodnie z danymi uzyskanymi przez biegłego z Działu Członkowsko- Mieszkaniowego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nie stanowi pomieszczenia przynależnego do lokalu, a należy do nieruchomości wspólnej), gdzie przedmiotem licytacji są trzy odrębne udziały w nieruchomości. *Udziały będą licytowane w kolejności :  a),  b),  c) tj. wpierw udział Dajany Kawka, następnie Oskara Kawka, a na samym końcu Izabeli Kawka.

Operat szacunkowy – Skrzeka i Wójcika 6b_4

 

Zawiadamiam  na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-11-2017 o godz 09:00 w sali nr 1.18.Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość – lokal mieszkalny położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Kołodzieja (dawne PPR) 4/15 stanowiącej własność dłużnika: Pawłowska Żaneta
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Kołodzieja 4/15 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00002300/7 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 113.088,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 84.816,00zł.
Rękojmia wynosi 11.308,80 zł

 

operat_Siemianowice_Kołodzieja_4_5

 

Zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-11-2017 r. o godz. 09:25 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.18 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: 1) Lokal stanowiący odrębną nieruchomość – lokal mieszkalny położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Bytomska 26/2 posiada założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00015662/6 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich  nieruchomość KA1I/00015662/6 oszacowana na kwotę – 157.908,00 zł cena wywołania (dwie trzecie wartości oszacowania) – 105.272,00 zł 2) Lokal stanowiący odrębną nieruchomość – lokal mieszkalny położona w Siemianowice Śląskie przy ul. Bytomska 26/2A posiada założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00015663/3 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich  nieruchomość KA1I/00015663/3 oszacowana na kwotę – 45.386,00 zł cena wywołania (dwie trzecie wartości oszacowania) – 30.257,33 zł stanowiącej własność dłużnika:
Reder Marcela 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 26/2 Lokal mieszkalny o całkowitej powierzchni użytkowej 120,94 m2 . Program użytkowy lokalu mieszkalnego :- 5 pokoi – kuchnia – przedpokój – 2 łazienki razem z WC. Właściciel lokalu mieszkalnego użytkuje pomieszczenie gospodarcze  ( piwnicę).  Ze względów funkcjonalnych nieruchomość będzie sprzedawana jako całość. UWAGA!!! Zgodnie z wyjaśnieniami właściciela lokalu, po połączeniu lokalu 1), 2) nie uregulowano stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, w zakresie utworzenia jednej KW dla 2 połączonych nieruchomości. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:203.294,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 135.529,33 zł. Rękojmia wynosi 20.329,40 zł

 

 

Zawiadamiam na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-11-2017 o godz. 09:50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.18 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bytomska 2a/2 stanowiącej własność dłużnika
Goldmann Mariusz 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 2a/2 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00015660/2 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:41.543,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 27.695,33 zł. Rękojma wynosi 4.154,30 zł. Ograniczone prawo rzeczowe wpisane w dziale III księgi wieczystej KA1I/00015660/2: bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania, polegająca na korzystaniu ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu na rzecz Mariana Fijoł, nie jest wykonywanie od 2009r. Marian Fijoł, na rzecz którego ustanowiona była służebność, zmarł w 2009r.

Mariusz Goldmann Bytomka 2a

 

Zawiadamiam na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-11-2017 o godz 10:15 w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-11-2017 o godz 10:15 w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: 1/2 udziału w lokal stanowiący odrębną nieruchomość  położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul.  Korfantego 3b/57 stanowiącej własność dłużnika: Dawidek Paweł 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Korfantego 3b/57 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00012033/7 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86.730,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 65.047,50zł. Rękojma wynosi 8.673,00 zł.
nieruchomości w postaci: 1/2 udziału w lokal stanowiący odrębną nieruchomość  położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul.  Korfantego 3b/57 stanowiącej własność dłużnika: Pielacka Krystyna 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Korfantego 3b/57posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00012033/7 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86.730,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 65.047,50zł. Rękojma wynosi 8.673,00 zł
w kolejności zbycia udziałów :     a) – jako pierwszy przeprowadzić przetarg udziału stanowiącego własność Dawidek Paweł 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Korfantego 3b/57  o egzekucję z nieruchomości dłużnika położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Korfantego 3b/57 oznaczonej jako 1/2 udziału w lokal stanowiący odrębną nieruchomość KA1I/00012033/7 w sprawach Km 5519/15, 2792/16, KM 933/17, b) – jako drugi  przeprowadzić przetarg udziału stanowiącego  własność  Pielacka Krystyna 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Korfantego 3b/57 o egzekucję z nieruchomości dłużnika położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Korfantego 3b/57 oznaczonej jako 1/2 udziału w lokal stanowiący odrębną nieruchomość KA1I/00012033/7 Km 5519/15, 2792/16, KM 933/17, KM 2100/17
W.w. udziały dłuzników wspólnie stanowią lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 3B/57 w Siemianowicach Śląskich, któy wchodzi w skład zasobów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich  położony jest na 9 piętrze (10 kondygnacja) 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek posiada 10 kondygnacji mieszkalnych oraz 1 kondygnację zajętą pod piwnice/komórki), budynek jest niepodpiwniczony.  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,01m2.  Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój. Właściciel lokalu użytkuje pomieszczenie gospodarcze (piwnicę o pow. 2,19 m2), które zgodnie z danymi uzyskanymi przez biegłego w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nie stanowi pomieszczenia przynależnego do lokalu, a należy do nieruchomości wspólnej.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.